Zapraszamy do kontaktu

Ochrona informacji niejawnych

Oferujemy Państwu pomoc i doradztwo w zakresie utworzenia systemu ochrony informacji niejawnych, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Zakres naszej oferty obejmuje: 

  1. organizację systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce z uwzględnieniem organizacji kancelarii tajnej,
  2. doradztwo i prowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego,
  3. audyt oraz doradztwo w zakresie projektowania rozwiązań stosowanych w bezpieczeństwie fizycznym i teleinformatycznym,
  4. przeprowadzenie analizy ryzyka dla informacji niejawnych,
  5. przygotowanie oraz wdrożenie obowiązkowej dokumentacji bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego,
  6. pomoc w organizacji i prowadzeniu postępowań sprawdzających,
  7. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych określone artykułem 19. ust. 2 pkt. 3  u.o.i.n.,  zgodnie z art. 19 u.o.i.n.
  8. rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów ustawy.