Zapraszamy do kontaktu

Bezpieczeństwo informacji - Audyt ISO 27001

Zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa informacji powinno być jednym z priorytetów funkcjonowania każdej organizacji. Zajmujemy się wdrażaniem efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), a także prowadzeniem audytów bezpieczeństwa w celu uzyskania informacji, ich obiektywnej oceny oraz określenia, w jakim stopniu spełniane są założone kryteria. Audyt prowadzony jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie, połączone z wytycznymi jakościowymi opisanymi w normie PN-EN ISO 19011:2012.

Zakres naszej oferty obejmuje:

Audyt ISO 27001

  1. przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów w organizacji,
  2. wykonanie analizy i szacowania ryzyka (w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27005:2014),
  3. opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z wytycznymi normatywnymi m.in.: PN-ISO/IEC 27002:2014-12 oraz PN- ISO/IEC 27001:2014-12, 
  4. opracowanie autorskiej dokumentacji tj.: Polityki Bezpieczeństwa Informacji (z uwzględnieniem ochrony obszarów fizycznych, informatycznych, osobowych i prawnych), a także szczegółowych instrukcji oraz procedury w modelu trójpoziomowym,
  5. przygotowanie organizacji do procesu certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą (współpracujemy z dwoma renomowanymi jednostkami),
  6. zapewnienie opieki doradczej po wdrożeniu systemu.

Dzięki tym działaniom organizacja posiada wdrożony oraz sprawnie zarządzany system bezpieczeństwa co pozwala na budowanie świadomego, nowoczesnego i zaufanego partnerstwa w stosunku do swoich aktualnych i potencjalnych kontrahentów.